Termeni și condiții

Termeni și condiții ale magazinului online JT Water Sports Constanța

Definiții

În prezentele Condiții Generale ale Magazinului Online JT Water Sports Constanța, denumite în continuare ”Condiții generale”, termenii definiți vor avea următoarele înțelesuri:

JT GROUP OIL SRL sau Furnizor sau Operator de date personale – persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în județul Constanța, localitatea Năvodari, România înmatriculată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/2069/2010, având CUI 14162177, având punct de lucru în Bulevardul Mamaia, Constanța, cod poștal 900001.

JT Water Sports Constanța – Bază nautică operată de JT GROUP OIL SRL în Constanța, Bulevardul Mamaia, cod poștal 900001.

Client – persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani/ persoană juridică sau orice entitate juridică care (i) accesează Magazinul Online JT Water Sports sau (ii) își face un cont in Website-ul Magazinului Online JT Water Sports și efectuează o comandă.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor și Client prin care Clientul transmite Furnizorului, prin intermediul Website-ului, intenția sa de a achiziționa produse și/sau servicii de pe Website.

Cont – secțiunea din Website ce se poate accesa cu ajutorul unei adrese de e-mail și unei parole care permite Clientului formarea și transmiterea unei comenzi și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Website (comenzi, facturi fiscale, etc.).

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Furnizor și Client, fără prezența fizică simultană a Furnizorului și a Clientului.

Conținut

Include următoarele

  • toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, inclusiv, fără a se limita la texte, imagini, înregistrări video, înregistrări audio, texte, desene, etc;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Clientului de către Furnizor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

Furnizor – JT Water Sports Constanța

Parteneri contractuali ai furnizorului – Wibit, persoană juridică germană, cu sediul în Am Gut Baarking 15, D-46395 Bocholt, Germania.

Magazin Online – magazinul online operat de JT GROUP OIL SRL într-o subsecțiune a Website-ului – adresa: jtwatersports.ro/shop .

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs și/sau serviciu de către Furnizor Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Furnizor, indiferent de modalitatea de livrare.

Website – domeniul  – jtwatersports.ro și subdomeniile acestuia. 

1. Generalități

1.1. Magazinul Online JT Water Sports este operat de societatea JT GROUP OIL SRL, care poate acționa și prin intermediul unor parteneri contactuali externi, în vederea asigurării de servicii optime, în condiții de confidențialitate și de securitate.

1.2. Toate serviciile prestate și vânzările efectuate către Clienți de societatea  JT GROUP OIL SRL prin Magazinul Online JT Water Sports au loc exclusiv în baza prezentelor Condiții Generale.

1.3. Pentru a beneficia de facilitățile Magazinului Online JT Water Sports, inclusiv pentru a accesa Website-ul, dumneavoastră, în calitate de Client, trebuie să citiți și să acceptați regulile prevăzute în prezentele Condiții Generale. În cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna din condițiile aici prevăzute, vă rugăm să nu utilizați Magazinul Online JT Water Sports. Prin furnizarea datelor și crearea contului sau realizarea comenzii, dumneavoastră, în calitate de client al JT Water Sports vă exprimați consimțământul privind prezentele Condiții Generale și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute mai jos, pe care se presupune și se prezumă că le-ați citit si parcurs cu atenție.

1.4. În conformitate cu art. 41 din Noul Cod Civil, copiilor în vârstă de până la 18 ani nu le este permisă achiziționarea de produse sau servicii de pe Website având în vedere faptul că prestarea/livrarea nu se fac la data încheierii achiziției.

1.5. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor si/sau a serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / texte, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Furnizorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

1.6. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) si pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

1.7. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc prezentele Condiții Generale ale Magazinului Online în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Website-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

1.8. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Condițiilor Generale și/sau a versiunilor actualizate ale Condițiilor Generale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face conform Politicii de confidențialitate și cu actualizările ei ulterioare respectând legislația în vigoare.

1.9. Prezentele Condiții Generale pot fi modificate oricând de către JT Water Sports, acestea fiind opozabile Clienților de la data afișării în Website. Acceptarea Condițiilor Generale se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Website și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

2. Instanța competentă și dreptul aplicabil

2.1. Locul de prestare se stabilește din natura obligației contractuale și este astfel locul prestării serviciilor respectiv punctul de lucru din Constanța, Bulevardul Mamaia, cod poștal 90001 România. Locul de plată este de asemenea punctul de lucru din Constanța, Bulevardul Mamaia, cod poștal 90001 România.

2.2.  Legea aplicabilă contractului încheiat între JT Water Sports și dumneavoastră este legea română si legislatiei UE aplicabile în România.

2.3. În toate cazurile, inclusiv în cazul în care nu aveți domiciliul/sediul în România/alt stat membru UE sau nu aveți calitatea de consumator (sunteți companie, PFA sau alt tip de afacere) sau v-ați mutat domiciliul stabil după intrarea în vigoare a acestor condiții generale de afaceri sau domiciliul dumneavoastră obișnuit nu este cunoscut în momentul introducerii unei acțiuni, sunteți de acord că forul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile ce provin din sau se nasc în legătură cu prezentul contract este la punctul de lucru al JT Water Sports din Bulevardul Mamaia, Constanța, România.

3. Comanda și încheierea contractului

3.1. Ofertele Magazinului Online pe internet nu constituie încă o ofertă cu forță juridică obligatorie, ci doar o invitație către client de a comanda în Magazinul Online articolele noastre, deci de a face o ofertă de cumpărare.

3.2. Pentru motive justificate JT Water Sports își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel JT Water Sports Constanța. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al JT Water Sports, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.

3.3. JT Water Sports își rezervă dreptul de a cere clienților introducerea manuală a unor coduri de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Website-ului.

3.4. În Magazinul Online clientul poate, prin selectarea butonului ”Adaugă în coș”, să aleagă anumite servicii/produse pentru comandă și, dacă este necesar, să corecteze informațiile prin selectarea diferitelor butoane pe pagina ”Coș de cumpărături”. Cu un clic pe butonul ”Mergi la casă” clientul ajunge în procesul de plată. Aici clientul își poate introduce adresa de domiciliu/reședință, adresa de facturare și să selecteze modalitatea de plată. Pe ultima pagină din procesul de comandă clientul mai primește încă odată cuprinsul comenzii cu articolele selectate, adresa de facturare, precum și modalitatea de livrare și de plată. În acest cuprins clientul mai poate face încă odată modificări, după care Clientul trebuie să confirme că a citit Condițiile Generale ale JT GROUP OIL SRL. În ce privește contractul de cumpărare a unor produse și/sau servicii, exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului final prin apăsarea butonului ”Plasează comanda” dă naștere unei oferte de cumpărare efectuate de dumneavoastră către societatea ce administrează JT Water Sports, având ca obiect furnizarea unor servicii, conform prezentelor Condiții Generale ale Magazinului Online JT Water Sports.

3.5. JT Water Sports poate anula comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă și fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: 

(i) neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul plății online;

(ii) invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri al JT GROUP OIL SRL, în cazul plății online;

(iii) datele furnizate de către client în Magazinul Online sunt incomplete și/sau incorecte;

(iv) fraudă și alte motive prevăzute de lege.

3.6. După ce Clientul a transmis comanda, Website-ul JT Water Sports notifică Clientului detaliile comenzii. Notificarea primită de către Client, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Aceasta notificare se face electronic (afișare sau e-mail).

3.7. JT Water Sports va trimite Clientului un e-mail în care sunt cuprinse toate detaliile Comenzii precum și confirmarea acceptării Comenzii de către JT Water Sports Constanța. Contractul se considera încheiat între Client și JT Water Sports Constanța în momentul primirii de către Client, prin intermediul poștei electronice, a notificării de acceptare și expediere a Comenzii.

3.8. Achiziționarea de bilete de intrare, carduri cadou sau carduri vă dă dreptul de a utiliza serviciile și de a cumpăra produsele oferite de JT GROUP OIL SRL în cadrul bazei nautice din Bulevardul Mamaia, Constanța, România. Biletele de intrare, cardurile cadou și cardurile nu sunt nominale.

3.9. Cu excepția biletului ce conține rezervare de dată, achiziționarea biletului/cardului cadou/cardului nu oferă garanția disponibilității serviciilor la orice dată ci vă dă dreptul de a beneficia de servicii in limita locurilor disponibile!

3.10. Prin achiziționarea biletului/cardului cadou/cardului, dumneavoastră, în calitate de vizitator al JT Water Sports (fie în interiorul clădirii, fie în spațiile adiacente inclusiv parcarea), vă exprimați consimțământul privind ”Regulament de ordine interioară”, disponibil la adresa https://jtwatersports.ro/reguli-park/ și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute în Regulamentul menționat. Exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului prin apăsarea butonului ”Plătește” și apoi intrarea în JT Water Sports dă naștere unui contract între dumneavoastră și societatea ce administrează JT Water Sports, în condițiile Regulamentului menționat.

4. Livrarea

4.1. Magazinul Online JT Water Sports nu livrează biletele, cardurile cadou sau cardurile în format fizic. Biletele și cardurile cadou sunt transmise Clientului în format electronic, prin e-mail, iar cardurile pot fi ridicate de la casele de bilet din interiorul bazei nautice JT Water Sports.

5. Plata

5.1. Toate prețurile sunt prețuri finale și includ cota de TVA legală. Sunt valabile prețurile din Magazinul Online afișate în momentul Comenzii.

5.2. Plata Comenzii se face prin card Master Card sau Visa Card prin sistem Mobil Pay Netopia.

5.3. Datele cardului de plată utilizat de Client nu vor fi stocate de către de JT Water Sports Constanța și nici de către procesatorul de plăți implementat pe Website.

5.4. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului.

5.5. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul este sfătuit să nu rămână logat pe Website și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in Cont nu este permisă si se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa conțină cel Puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale). Este recomandat ca parola să nu conțină date personale aparținând Clientului și sau membrilor familiei acestuia, date perosnale din cele care au fost anterior făcute publice de Client, în mediul online/pe internet.

5.6. Până la plata integrală, produsele rămân proprietatea societății JT GROUP OIL SRL.

5.7. JT Water Sports va emite către Client o factură pentru produsele/serviciile cumpărate. Clientul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare. Factura se emite și se transmite Clientului în format electronic. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a verifica informațiile aferente fiecărei Comenzi.

5.8. În cazul plăților online JT Water Sports nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun cost suplimentar suportat de Client, inclusiv, fără a se limita la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de RON.

6. Dreptul de retragere

6.1. Clienții care au și calitatea de consumator au dreptul legal de retragere din contractul încheiat cu JT GROUP OIL SRL în condițiile legii.

6.2. Dacă a început prestarea serviciilor în perioada de retragere, ne datorați o sumă proporțională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-ați comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a contractului.

6.3. Dreptul de retragere poate fi exercitat în următoarele termene:

–  în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (adică de la momentul la care ați primit de la JT Water Sports confirmarea acceptării comenzii), în cazul achiziționării de servicii (adică bilete de intrare, carduri cadou sau carduri);

6.4. Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați la adresa Bulevardul Mamaia, cod poștal 90001, Constanța sau la jtwatersport@jtgroup.ro cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. 

6.5. În cazul exercitării dreptului de retragere consumatorul trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au însoțit biletul/cardul cadou/cardul respectiv.

6.6. În cazul exercitării dreptului de retragere, cardurile/biletele de intrare/cardurile cadou se anulează de către JT Water Sports Constanța.

6.7. Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. 

6.8. Clientul nu are drept de retragere din Contract în următoarele situații:

         a) a utilizat cardul, biletul de intrare sau cardul cadou total sau parțial;

         b) a utilizat o parte din serviciile din comandă;

         c) alte situații prevăzute de lege.

6.9. Conducerea JT Water Sports își rezervă dreptul de a decide, periodic, atunci când consideră oportun, să permită Clienților înlocuirea biletului de intrare comandat online și nefolosit chiar dacă este depășit termenul legal de 14 zile. În acest caz, înlocuirea se face cu vouchere/vouchere de aceeași valoare. Clienții vor fi informați la case cu privire la perioadele în care sunt active astfel de facilități.

7. Răspunderea pentru defecte. Garanție

7.1. Toate produsele comercializate de JT GROUP OIL SRL beneficiază de garanția prevăzută de lege.

8. Drepturi privind Conținutul Website-ului

8.1. Conținutul Website-ului inclusiv logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, înregistrări video și/sau audio sunt proprietatea exclusivă a JT GROUP OIL SRL.

8.2. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopul utilizării Website-ului conform destinației acestuia.

8.3. Clientului îi este interzisă utilizarea Conținutului în orice mod care nu este intenționat sau permis în mod clar de către JT GROUP OIL SRL. Astfel Clientul nu are dreptul de a copia, distribui, publica, transfera către terțe părți, modifica si/sau altera Conținutul. Clientul nu are dreptul de a include Conținutul sau o parte a acestuia sau a-l lega la sau expune în orice alt context în afara celui original intenționat de JT GROUP OIL SRL. Clientul nu are dreptul de a îndepărta însemnele care semnifică dreptul de autor asupra Conținutului și nu are dreptul de a transfera, vinde sau distribui materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, altfel decât cu acordul scris expres al Furnizorului.

8.4. Niciun Conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu dă naștere unei anumite obligații contractuale din partea Furnizorului. Obligațiile contractuale ale Furnizorului sunt prevăzute în prezentele Condiții Generale și în documentele de confirmare de comandă ce se transmit Clientului.

8.5. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele Condiții Generale.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1. Conform cerinţelor Regulamentul General privind protecția datelor  nr 679/2016 GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, JT WATER SPORTS S.R.L. are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale aparținând Clientului.

9.2. În momentul creării contului, în vederea îndeplinirii scopurilor, la momentul furnizării informațiilor și datelor personale necesare, Clientul îsi exprimă acordul expres pentru ca datele cu caracter personal pe care le furnizează să fie colectate și ulterior prelucrate (utilizate și stocate) de către JT GROUP OIL SRL, direct ori prin parteneri contractuali, împuterniciți și/sau subcontractori ai acestuia care ajută JT Water Sports la îndeplinirea scopurilor.

În general, scopurile prelucrării reprezintă realizarea activităților ce țin de managementul relației comerciale cu Clientul și îndeplinirea obligațiilor legale, în special, crearea și administrarea contului, facturare, stornare, administrarea comenzilor, etc.

Datele colectate și prelucrate în vederea îndeplinirii acestor scopuri sunt: nume și prenume, adresa de e-mail, adresa de facturare, istoricul comenzilor, precum și datele (număr de telefon, cont IBAN, semnătura etc) pe care  Clientul le trimite reprezentanților JT Water Sports pe e-mail, pentru rezolvarea  solicitărilor.

Pot fi solicitate Clientului și alte date cu caracter personal, daca sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate.

9.3. Perioda de păstrare a datelor cu caracter personal  se stabilește în funcție de  scopul pentru care sunt necesare. Pot fi stabilite perioade mai mari de păstrare, pâna la 10 ani,  în conformitate cu  cerințele legale în materie fiscală pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau apărarea interesului legitim JT Water Sports.

9.4. În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către JT Water Sports Constanța, conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea JT Water Sports Constanța cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către JT Water Sports Constanța a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

–  acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

–  în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

–  în cazul în care Clientul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

–  în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

–  în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

–  datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, JT Water Sports să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care

–  Clientul contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

–  prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

–  JT Water Sports nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Clientul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

–  Clientul s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale JT Water Sports Constanța prevalează asupra celor ale Clientului.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către JT Water Sports Constanța către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziție, în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

–  în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află Clientul, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al JT Water Sports Constanța sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care JT Water Sports Constanța poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

–  în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Clientul sau îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar, direct pe site-ul autorității www.dataprotection.ro.

9.5. Pentru exercitarea drepturilor, Clientul trebuie să trebuie să ia legătura cu Ofițerului Responsabil cu Protecția Datelor – Aldea Florentina Daniela, nr. contact 0751556198.

9.6. Pentru a obține informații detaliate cu privire la politica de confidențialitate puteți accesa în orice moment adresa jtwaters.ro/politica-de-confidentialitate.

10. Newsletter

10.1. În cazul în care vă exprimați acordul pentru primirea de newslettere de la Furnizor, acestea vor fi transmise fie direct de către Furnizor fie prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Furnizor. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

10.2. Aveți dreptul de a renunța la primirea newslettere-lor de la Furnizor în orice moment folosind link-ul special din cadrul acestora sau trimițând o solicitare la jtwatersport@jtgroup.ro .

11. Altele

11.1. În cazul în care nu utilizați sumele disponibile pe cardurile valorice, diferențele rămase nu se restituie. Nu este posibilă răscumpărarea cardurilor sau compensarea cu carduri.

11.2. Cardurile și biletele achiziționate în Magazinul Online pot fi utilizate doar în perioada de valabilitate a acestora.

11.3. În cazul în care Condițiile Generale devin, în totalitate sau parțial, nule, restul prevederilor contractuale își păstrează valabilitatea.